Inspiration Project 

เด็กๆ คือพลังแห่งอนาคตของพวกเรา คือพลังความสุขที่บริสุทธิ์ที่สุด พี่อยากรวมพลังของเด็กๆ ให้ได้มาเล่นกิจกรรมสนุกๆ ที่ให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งที่ดี และให้เด็กๆได้ show ความพิเศษของพวกเขาให้พวกเราได้เห็น

การเริ่มตันสร้างโอกาสให้คนที่กำลังต้องการ ส่งต่อกำลังใจและแรงบันดาลใจที่พี่มี จะเปิดโอกาสให้เขาได้ส่งต่อสิ่งดีๆของเขาให้กับคนอื่นๆ ต่อไป


  • Ended

    Contact in Line

  • 1 hr 30 min

    Contact in Line

  • Ended

    Contact in Line