• interguest

  INTERGUEST

  ในทุก ๆ ปี ทาง D Dance Thailand มีโปรเจคในการเชิญครูสอนเต้นระดับ Master
  จากประเทศญี่ปุ่น มาสอน และให้โอกาสกับเด็กไทย โดยในปี 2016 ที่ผ่านมา เรามี
  โอกาสได้จัดโครงการ “Thailand x Japan Dance Camp” ขึ้น เพื่อให้โอกาสกับเด็ก
  ไทย ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด รวมถึงเด็ก ๆ ชาวไทยภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่
  เป็น โครงการแห่งการแบ่งปัน ทั้งการเต้น และประสบการณ์ จากครูมืออาชีพชาว
  ญี่ปุ่น สู่เยาวชนไทย